Produkter

Phontage PC telefon

Phontage

Phontage_hode

Med telefon på din PC får du full fleksibilitet.

Er du mye på farten og har med deg en bærbar PC så er du alltid tilkoblet kontoret. Ring gratis til dine kolleger og slipp unna dyre utenlands takster når du ringer hjem. Med protokollen "STUN" kobler PC telefonen seg automatisk opp via Internett.

 • Samtale pop opp av Phonatage eller Outlook kontaktkort.
 • Direkte innvalg.
 • Samme funksjoner og tjenester som et IP apparat.
 • Direktevalgsknapper for rask tilgang til alle funksjoner.
 • Sette over til interne og eksterne telefoner.
 • Import av kontakter og adressebok fra Outlook.
 • Innspilling av samtaler.
 • Samtalelogg og samtaleplanlegger.

Phontage_hode

Video Phone har i tillegg:

 • Bildeoverføring.
 • Dokumentdeling.

Programvaren leveres i 2 versjoner.

 • Phontage Basic kan benyttes på alle våre telefonsystemer.
 • Phontage Video med dokumentdeling er tilpasset iPECS systemet.

Det er inkludert 2 samtidige brukere av PC telefonen med våre systemer.

Husk hodesett
Vi anbefaler USB hodesett fra Plantronics eller GN Netcom.
Med USB hodesett kan ringelyd styres til PC høyttaler slik at man ikke må ha på seg hodesettet hele tiden.