Produkter

PC Sentralbord for LG-Ericsson sine telefonsystemer

Effektiv samtalehåndtering sikrer at samtaler betjenes på en profesjonell måte. Et PC basert sentralbord gir en bedre oversikt og kan knytte seg opp mot kalendersystemer, kontaktdatabaser og mobilnett slik at samtaler betjenes raskt og effektivt. Avhengig av behov leverer vi 2 forskjellige PC baserte ekspedientsystemer.


Sentralbord

Ez Attendant fra LG-Ericsson

LG-Ericssons ekspedientsystem blir integrert i systemene og får dermed direktetilgang til tjenester i telefonsystemet som dag og nattstilling og programmering av telefonboken.

Miralix OfficeOperator

PC sentralbordet fra danske Miralix passer for større kunder som ønsker kalender integrering. Nytt er tilpassning mot Telenor sitt mobilnett som også gir opptatt status for mobile brukere. I tillegg får ansatte Miralix PhoneMonitor som viser kollegers status.